Obnova vrtića – ljeto 2016.

Zahvaljujemo svim kupcima adventskih vijenaca u 2015. godini te A&B d.o.o. i Bačelić d.o.o. za donacije uz pomoć kojih smo uspjeli obnoviti vrtić: zamijeniti parket, prebojati sve zidove i namještaj te nabaviti potrebne  dekorativne tkanine.

 

Galerija