Galerija radova

 

Rehabilitacijsko – terapeutske aktivnosti razvijaju motoričku spretnost, kreativno izražavanje, samostalnost i samopouzdanje, smanjuju negativne učinke simptoma oštećenja, te razvijaju socijalne kompetencije kod korisnika a ostvaruju se kroz brojne radionice.