Udruga Ozana

Ozana je udruga osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Sjedište udruge je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 239.

Osnovne značajke programa

Program se temelji na načelima waldorfske pedagogije. Neposredan rad prilagođen je specifičnim potrebama djece, uvjetovanim dobi te vrstom i stupnjem smetnje u razvoju. Programom je trenutno obuhvaćeno desetero djece u dobi od 4 do 9 godina starosti. Specifičnost programa očituje se u heterogenosti skupine (u odnosu na dob, stupanj i vrstu psihofizičkog oštećenja) u kojoj se provodi. Iako je takav rad zahtjevniji i kompleksniji u odnosu na rad se djecom iste vrste psihofizičkih teškoća, stečeno iskustvo u radu pokazalo je da integracija djece različitih teškoća u razvoju stvara pozitivnu interakciju i pridonosi dinamičnijem razvoju pojedinih sposobnosti djece i pobuđuje pozitivne promjene njihova raspoloženja i razvoja. Osim gore navedenog, naš program karakterizira još nekoliko specifičnih segmenata koje provodimo u radu s djecom:

 • ritam i ritmičko oblikovanje aktivnosti
 • terapeutsko-umjetničke aktivnosti
 • igračke i didaktička sredstva
 • vegetarijanska prehrana

Naši osnovni ciljevi i zadaci

1. stvaranje primjerenih uvjete za cjelovit psihofizički razvoj djece, uvažavajući specifične zahtjeve, potrebe i individualne potencijale svakog djeteta. Posebna se pozornost usmjerava na razvoj brige djeteta o sebi (osamostaljivanje u hranjenju, održavanju osobne higijene, oblačenju i svlačenju), razvoj spoznaje (stjecanje znanja o predmetima i pojavama koje ga okružuju, te razvoj vještina potrebnih za manipuliranje predmetima, poticanje spoznaje djeteta o samom sebi – svom tjelesnom i socijalnom JA, te o svojim psihološkim sposobnostima, razvijanje sposobnosti opažanja vanjskog svijeta, osobito osobina predmete – vidom, opipom, okusom, njuhom i sluhom, izletima i aktivnostima u prirodi i sl.), razvoj grube i fine motorike (kroz primjerene tjelesne aktivnosti, modeliranje i likovno izražavanje, slobodnom igrom i jahanjem), razvoj komunikacije (verbalne i neverbalne, poticanje vokalizacije, mimike, govora, slušanja i govora, glazbeno izražavanje itd.) te razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanje djece (razvoj sposobnosti samokontrole, suradnje s drugima, ponašanja – u obitelji i izvan nje) 2. dopunjavanje obiteljskog odgoja i uspostavljanje djelatne suradnje s obitelji djeteta i njegovim neposrednim okruženjem Posebnu pažnju poklanjamo suradnji s roditeljima jer ih držimo važnom i neizostavnom karikom u poticanju cjelovitog psihofizičkog razvoja. Zato organiziramo predavanja za roditelje ali i zajednička druženja i radionice. Zajedno s roditeljima, braćom i sestrama slavimo rođendane i svetkovine. Sve aktivnosti prilagođavaju se razvojnim potrebama djeteta, njegovim interesima, mogućnostima i sposobnostima. Značajan čimbenik u izradi programa aktivnosti je ritam prirode (smjena godišnjih doba) i praćenja kršćanskih i svjetovnih blagadana. Odgojno-obrazovnim radom djeci se pružaju mogućnosti za sudjelovanje u raznim aktivnostima:

 • slobodne i vođene igre
 • ritmička kola, gestovne igre
 • radne aktivnosti (pospremanje, čišćenje i pranje igračaka i prostora, sudjelovanje u pripremi hrane (sjeckanje, pranje povrća), pečenje kruha i kolača
 • istraživačke aktivnosti
 • aktivnosti umjetničkog izražavanja i stvaranja (slikanje, modeliranje, glazbena aktivnost, crtanje)
 • tjelesne aktivnosti (odlazak u šetnju, igranje u parku, jahanje, igre u kolu, funkcionalne vježbe za poticanje razvoja motorike, plivanje)
 • lutkarske predstave
 • slušanje bajki i priča
 • proslave svetkovina i rođendana

Način rada odlikuje:

 • promišljen ritam godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog rada
 • umjetničko oblikovanje pedagoškog procesa, prostora i igračaka
 • kreativni pristup
 • svakodnevno pričanje bajki ili priča
 • svakodnevno korištenje glazbe u odgoju (pjevanje odgojiteljice, sviranje na dječjoj liri, glazbene igre)
 • jednom tjedno izvođenje lutkarske predstave
 • samoodgoj odgojitelja
 • suradnja s roditeljima i vanjskim ustanovama
Galerija