O nama

Udruga "OZANA" osnovana je 1991.godine u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Sjedište Udruge "OZANA" je u Ulici grada Vukovara 239, u Zagrebu.

Trenutačno se skrbi o desetero djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju te o tridesetero mladih i odraslih osoba s invaliditetom unutra Centra “OZANA”, ustanove koju je Udruga osnovala 2002. godine. Pedagoški rad u oba programa temelji se na načelima waldorfske pedagogije, prilagođavajući se specifičnim potrebama korisnika uvjetovanih njihovom dobi te vrstom i stupnjem teškoća u razvoju. U okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti, svakom ponaosob pružena je mogućnost da se razvija i raste do svog maksimalnog potencijala.

Povijest

Sa željom da svoje iskustvo života i rada iz Camphilla (zajednice s posebnim zdravstveno-pedagoškim i društveno-socijalnim pristupom osobama s invaliditetom), gdje se stručno usavršavala, prenese na našu sredinu, Katica Radonić 1991. godine započinje osnivanjem Društva prijatelja Camphilla. Ubrzo je postalo jasno da je za pokretanje takve zajednice potrebno učiniti mnoštvo predradnji. Zahvaljujući razumijevanju Grada Zagreba, u tu je svrhu dodijeljen prostor od oko 120 četvornih metara, što je dio prostora u kojemu Udruga “OZANA” i danas djeluje. Nakon potpune adaptacije prostora, započeo je s radom vrtić za djecu predškolske dobi s poteškoćama u razvoju. Trenutačno skrbi o desetero djece. Malo kasnije osnivaju se i radionice za mlade i odrasle s invaliditetom. Zbog velikog interesa za programe i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi (po kojem udruge mogu skrbiti samo o 20 korisnika), 2002. godine Udruga osniva ustanovu OZANA – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti, kako ne bi nijednome od postojećih štićenika uskratila nastavak sudjelovanja u programima. Njima se pridružila nekolicina zainteresiranih mladih osoba s invaliditetom s duge liste čekanja i od tada Centar OZANA skrbi o 30-ero štićenika.

‘ OZANA ‘ is a social-humanitarian organization, founded in order to improve the quality of life of physically and mentally challenged people, with its headquarters in Zagreb, Ulica grada Vukovara 239. The organization is currently taking care of 10 children, aged from 3 to 7 to years , as well as of about 30 young people and adults with disabilities. They meet up at the Centre OZANA, which was founded by the ‘Ozana’ organization in 2002. The organization programs are based on the Waldorf pedagogy principals, especially designed for specific individual needs of each and every member. This way, every person attending the programs at the center is offered a possibility to reach their maximum potentials. HISTORY In 1991 Mrs Katica Radonić decided to use her previously gained experience in ‘Camphilla’ ( an organization dealing with physically and mentally challenged people )  to found an organization of her own called ‘ The Friends of Camphilla’. She was given a 120 square metres of facilities to be used by challenged people by the city of Zagreb, at the present location. First, after all necessary adaptations were made , a kingergarden for mentally disabled children was founded and currently there are 10 children attending it. A bit later, all kinds of workshops designed for physically challenged people started taking place at the center. In the meantime, some of the laws regarding taking care of challenged people changed, restricting the maximum number of people attending a program to 20. That’s why OZANA- The daily center for rehabilitation , was founded so that no one of the attendants would be denied of using the programs. Some other people with the disability joined the programs, and OZANA takes care of some 30 people at present.

Galerija